Agnieszka Hofman

Trener, Doradca i Konsultant
Obszar specjalizacji: DORADZTWO FINANSOWE I UNIJNE

Posiada doświadczenie w świadczeniu usług dla podmiotów gospodarczych, w tym firm typu spin-off i osób fizycznych oraz podmiotów sektora finansów publicznych w następujących obszarach:

 • opracowywanie strategii rozwoju,
 • opracowywanie business planów,
 • przygotowanie oraz obsługa transakcji kredytowych,
 • ocena kondycji finansowej podmiotów gospodarczych (tzw. due diligence),
 • zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach,
 • analizy marketingowe,
 • pomoc w wyszukiwaniu inwestorów oraz potencjalnych kontrahentów,
 • przygotowanie i nadzór nad wdrażaniem planów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw,
 • zarządzanie projektami współpracy europejskiej (Joint European Projects),
 • negocjacje handlowe z bankami,
 • stała obsługa instytucji finansujących,
 • przygotowanie komletnych wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej wraz z wymaganymi studiami wykonalności i nadzór nad ich realizacją i rozliczeniem (lista referencyjna w załączeniu).

Prowadziła szkolenia i konsultacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach „Ze Stoczni do własnej firmy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Łącznie w projekcie uczestniczyło ok. 200 osób.

Prowadziła 3 edycję projektu „Paszport do przedsiębiorczości” realizowanego ze środków własnych Urzędu Marszałkowskiego i środków UE w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A. Zakres czynności obejmował prowadzenie spotkań informacyjnych, szkolenia „5 dni do przedsiębiorczości”, prowadzenie spotkań diagnostycznych i indywidualnych, analiza i korekta biznes planów oraz materiałów przygotowanych przez kandydatów, współpraca i pomoc techniczna dla beneficjentów w procesie przygotowania biznes planów. Łącznie w ramach trzech edycji w projekcie uczestniczyło ok. 400 osób.
Z wykształcenia ekonomista.

Uzyskała:

 • Dyplom ukończenia studium podyplomowego „Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw” – Wyższa Szkoła
 • Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w w Szczecinie
 • Dyplom ukończenia studium podyplomowego „Wykorzystanie Funduszy Unii Europejskiej w aktywizacji rozwoju gospodarczego regionu – ” Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Dyplom ukończenia studium podyplomowego „Zarządzanie oświatą” Wyższa Szkoła Humanistyczna
 • Towarzystwa Widzy Powszechnej w Szczecinie

Uczestnik licznych szkoleń, seminariów, konferencji:

 • uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych poświęconych między innymi zarządzaniu finansami oraz sektorowi MSP,
 • uczestnictwo w różnorodnych szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków finansowych na realizacje
 • inwestycji w ramach programów przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej,
 • uczestnictwo w różnorodnych szkoleniach i seminariach z cyklu jak pozyskać i pomnożyć europejskie pieniądze dla MSP? lub fundusze Unii Europejskiej na rozwój MŚP
 • zamówienia publiczne

Przykładowe ważniejsze projekty opracowane i rozliczane przez nasz zespół w ramach funduszy zewnętrznych, w tym unijnych

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Wartość przyznanej dotacji w PLN Program operacyjny, priorytet, działanie

Laser-Medica Centrum Dermatologii Laserowej, Estetycznej i Dermatochirurgii dr n.med. Sylwia Farfał-Kałucka

„Rozwój NZOZ LASER-MEDICA – wdrożenie innowacyjnych technologii i wprowadzenie nowych nieinwazyjnych usług w zakresie leczenia chorób skóry, otyłości i modelowania sylwetki (zakup nowoczesnego sprzętu)”

328 446.60 RPO, 1.1.3.

Laser-Medica Centrum Dermatologii Laserowej, Estetycznej i Dermatochirurgii dr n.med. Sylwia Farfał-Kałucka

„Rozwój NZOZ LASER-MEDICA – rozszerzenie działalności i wprowadzenie innowacyjnych usług w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów skóry (zakup nowoczesnego sprzętu i utworzenie zespołu gabinetów)”

1 030 862,79 RPO, 1.1.3.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITEST. Diagnostyka Medyczna” Jacek Podolski

„Innowacyjne laboratorium patologii molekularnej – rozszerzenie działalności NZOZ „MEDITEST. Diagnostyka Medyczna” w Szczecinie o najnowsze metody diagnostyki cytologicznej i molekularno-genetycznej”

2 515 861.20 RPO, 1.1.3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ESBUD” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

„Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa „ESBUD” poprzez uruchomienie prefabrykacji elementów konstrukcyjnych i rozszerzenie zakresu świadczonych usług w oparciu o nowoczesne maszyny budowlane”

1 317 967,00 RPO, 1.1.2.

„COPY PLANET” Małgorzata Trybusz-Bartkowiak

„Wzrost konkurencyjności firmy COPY PLANET poprzez otwarcie drukarni internetowej oraz wprowadzenie nowych usług i poprawę świadczenia dotychczasowych – zakup sprzętu poligraficznego i oprogramowania”

96 126,00

RPO, 1.1.1.

Schemat B

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska „ALLERGOS”
Jarosław Sieczka
„Rozwój praktyki lekarskiej „ALLERGOS” w Szczecinie i wprowadzenie nowych usług w zakresie kompleksowej diagnostyki i leczenia ryno-alergologicznego m.in. poprzez zakup sprzętu otolaryngologicznego”
79 334,72

RPO, 1.1.1.

Schemat B

Zakład Geodezji i Kartografii „GEOBUD” Zdzisław Kwieciński

„Zakup innowacyjnego sprzętu geodezyjnego przez firmę GEOBUD w Szczecinie, umożliwiającego rozszerzenie usług geodezyjnych wykonywanych w oparciu o system radiowej nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS”

97 642,62

RPO, 1.1.1.

Schemat B

„Twój Lekarz” Spółka Cywilna Janusz Malecha, Bartłomiej Pasierbski

„Wsparcie spółki „TWÓJ LEKARZ” w Szczecinie w początkowym okresie jej działalności i podniesienie jej konkurencyjności poprzez zakup innowacyjnego sprzętu stomatologicznego i ginekologicznego”

453 420,00

RPO, 1.1.1.

Schemat A

Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DENT-MAR
Mariusz Słowik
„Podniesienie konkurencyjności SNZOZ DENT-MAR w Szczecinie poprzez stworzenie nowego oddziału firmy i wprowadzenie nowych innowacyjnych usług – dofinansowanie adaptacji lokalu i zakupów wyposażenia”
1 000 000,00

RPO, 1.1.1.

Schemat A

EKOSTRADE” Gajewski Paweł Przemysław

„Podniesienie konkurencyjności i rozszerzenie zakresu świadczonych usług przez firmę „EKOSTRADE” Paweł Gajewski z siedziba w Stargardzie Szczecińskim poprzez zakup nowego sprzętu budowlanego – koparki”

291 627,00 RPO, 1.1.1.

Zakład Geodezji i Kartografii „GEOBUD” Zdzisław Kwieciński

„Zakup innowacyjnego sprzętu geodezyjnego przez firmę GROBUD w Szczecinie, umożliwiającego wprowadzenie nowych usług i zmianę sposobu ich wykonywania – wykorzystanie m.in. technik satelitarnych”

105 865,20 RPO, 1.1.1.
VIP Studio Mebli Włoskich
Tomasz Piotrowski
„Zwiększenie konkurencyjności firmy VIP Studio Mebli Włoskich poprzez inwestycje”
223 074,00 ZPORR, III, 3.4

Yacht Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„Zwiększenie konkurencyjności spółki Yacht Service poprzez unowocześnienie jej wyposażenia”

234 900,00 ZPORR, III, 3.4

Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DENT-MAR Mariusz Słowik

„Zakup wyposażenia stomatologicznego do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DENT-MAR, Mariusz Słowik”

186 308,64 ZPORR, III, 3.4

Nauka Jazdy „Auto Efekt” Roczyński Maciej Krystian

„Zwiększenie konkurencyjności poprzez zakup wyposażenia dla Szkoły Nauki Jady Auto Efekt”

20 250,00 ZPORR, III, 3.4

Apteka „Melisa” M. Szydłowska Spółka Jawna

„Rozwój spółki APTEKA MELISA poprzez budowę pawilonu i zakup wyposażenia”

199 962,00 ZPORR, III, 3.4

„Szkoła Yogi” Ałły i Jerzego Jaguckich

„Zwiększenie konkurencyjności firmy SZKOŁA JOGI poprzez zakup środków trwałych”

222 037,20 ZPORR, III, 3.4

Gmina i Miasto Cedynia

”Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowa przepompowni ścieków w Cedyni”

2 097 821,64 ZPORR, III, 3.1

Gmina Miasto Kraków

Weryfikacja z ekspertami Komisji Europejskiej wnioski zakwalifikowanych do dofinansowania z funduszu ISPA dla programu „Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Krakowie”

Unia Europejska

Komisja Europejska na potrzeby funduszu ISPA

Gmina Miasto Szczecin

Pomoc techniczna w zakresie przygotowania projektu „Poprawa jakości wody w Szczecinie”

Unia Europejska

Komisja Europejska na potrzeby funduszu ISPA

Spółka Wodna Międzyodrze

Przygotowanie prac i dostaw realizowanych w ramach budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na Międzyodrzu w Szczecinie

Duńska Agencja Ochorny Środowiska (DEPA)

Spółka Wodna Międzyodrze

Kanalizacja ściekowa przyłączeniowa do magistralnej kanalizacji ściekowej Spółki Wodnej „Międzyodrze w Szczecinie (finansowanie dostaw 27 przepompowni ścieków, zakupu 54 sztuk pomp oraz budowy 8 kmb kolektorów tłocznych i grawitacyjnych)

EkoFundusz, Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
Sylwia Urbańska
Doradca Klienta

W czym możemy pomóc? Pozostajemy do Twojej dyspozycji! Napisz lub zadzwoń teraz!

Zadzwoń
519 646 774