Doradztwo prawne

Współpracujemy z kancelarią adwokacką posiadającą wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej w sprawach gospodarczych, handlowych, budowlanych, a także w prowadzeniu procesów sądowych w sprawach o odszkodowania.

Główny zakres doradztwa prawnego obejmuje obsługę prawną podmiotów gospodarczych i świadczenie pomocy prawnej związanej z obrotem gospodarczym, w tym również z realizacją inwestycji budowlanych. W ramach doradztwa prawnego oferujemy pomoc prawną we wszystkich zagadnieniach prawnych związanych z problematyką działalności gospodarczej. Prowadzi kompleksową obsługę zarówno spółek, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

W ramach tej usługi oferujemy:

  • przygotowanie umowy spółki
  • rejestracje nowych podmiotów gospodarczych
  • prowadzenie negocjacji ugodowych
  • sporządzenie projektów umów
  • przygotowanie opinii prawnych i reprezentowanie Ciebie w postępowaniach przed organami administracji oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w szczególności w postępowaniach związanych z procesem inwestycyjnym (sprawy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę)
  • opracowanie i negocjowanie projektów umów związanych z procesem inwestycyjnym, w szczególności umów o przygotowanie dokumentacji projektowej, umów o zarządzanie inwestycją, umów o roboty budowlane, umów o sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego
  • doradzanie w sprawach związanych z nabywaniem nieruchomości, w tym opracowanie i negocjowanie projektów umów nabycia nieruchomości
  • opracowujemy wnioski o zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca
  • opracowujemy i negocjujemy projekty umów najmu i dzierżawy nieruchomości
  • prowadzimy sprawy w postępowaniu sądowym z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa spółek, a także prawa karnego

 

Sylwia Urbańska
Doradca Klienta

Poinformuj Nas czego Potrzebujesz?
Pomożemy skutecznie zabezpieczyć Twoje Interesy!
Napisz lub Zadzwoń Teraz!

Zadzwoń
519 646 774