Optymalizacja i planowanie podatkowe

Wdrażamy projekty zmierzające do optymalizacji obciążeń fiskalnych, w tym także dla podmiotów nowo powstających i podlegających przekształceniu. W ramach planowania podatkowego oceniamy podatkowe skutki przyszłych Twoich przedsięwzięć biznesowych, rekomendując najbardziej optymalny i bezpieczny z punktu widzenia rozliczeń podatkowych biznesowy model umów z kontrahentami.

Przykładowy zakres:

  • opracowanie i wdrażanie projektów zmierzających do optymalizacji obciążeń fiskalnych, uwzględniających specyfikę podatnika
  • analiza i ocena podatkowych skutków zawierania umów cywilnoprawnych pomiędzy podatnikiem a jego klientem
  • kształtowanie treści umów cywilnoprawnych w celu osiągnięcia korzystnych relacji biznesowych przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności zastosowanych rozwiązań z przepisami prawa podatkowego
Sylwia Urbańska
Doradca Klienta

Poinformuj Nas czego Potrzebujesz?
Pomożemy zaoszczędzić i zmniejszyć obciążenia podatkowe!
Napisz lub Zadzwoń Teraz!

Zadzwoń
519 646 774