Audyt podatkowy

Pozwala na zidentyfikowanie i usunięcie wszelkich błędów w rozliczeniach podatkowych. Po zakończeniu czynności sprawdzających Klienci otrzymują protokół z badania ze wskazaniem stwierdzonych uchybień oraz możliwości i sposobu dokonania korekt.

Przykładowy zakres:

  • pełny audyt podatkowy – polegający na zbadaniu wszystkich dokumentów księgowych i umów pod kątem prawidłowego rozliczenia wszystkich należności podatkowych,
  • przegląd podatkowy – badanie dokumentacji księgowej i umów pod kątem prawidłowości rozliczeń w zakresie wybranych zobowiązań podatkowych,
  • i wiele innych adekwatnych do potrzeb klienta.
Sylwia Urbańska
Doradca Klienta

Poinformuj Nas czego Potrzebujesz?
Pomożemy zaoszczędzić i zmniejszyć obciążenia podatkowe!
Napisz lub Zadzwoń Teraz!

Zadzwoń
519 646 774